O rádiu PaF

Internátne rozhlasové štúdio Rádio PaF pôsobí pri Prešovskej univerzite v Prešove od roku 1968. Pri svojom zrode nieslo toto rádio názov IRŠ (Internátne rozhlasové štúdio). Až v roku 1985 sa jeho vtedajší členovia rozhodli, že tento názov zmenia. Vtedy uzrel svetlo sveta názov IRŠ Rádio PaF, ktorý v preklade znamená: Internátne rozhlasové štúdio Pedagógov a Filozofov. Prečo práve tieto dve fakulty? Pedagogická a filozofická fakulta boli totiž prvé,    ktoré na univerzite vznikli.

Vznik internátneho rozhlasového štúdia je spojený predovšetkým s vysokoškolským Divadlom poézie a AMFOKLUBOM. S čerstvo začínajúcim Rádiom PaF je úzko spätý aj vtedajší prešovský Hi-Fi klub, ktorý bol známy v celom Československu. Do činností, spojených s naštartovaním a rozbehnutím rádia podporovaného aj študentským zväzom Slovenska, sa aktívne zapájali mnohí, teraz už známi umelci, režiséri a v neposlednom rade rozhlasoví či televízni moderátori a redaktori. Medzi nich patrí napríklad Karol Farkašovský (TV Markíza), Milan Zimnýkoval alias Junior (FUN radio), Katarína Vargová alias Káva (FUN radio) či Milan Ambróz alias Mimo (FUN radio). Matúš Vencúrik známy pod prezývkou Venco (Rádio KISS), ale i Pavol Janič (TV JOJ) či Dana Španková (hovorkyňa Ministerstva školstva SR) využívajú skúsenosti z Rádia PaF i naďalej.

Počas svojej existencie poskytovalo jediné internátne rádio z Prešova študentom priestor na rozvíjanie svojich voľnočasových aktivít a aj naďalej v tejto ideológii pokračuje. Poskytuje potrebný informačný servis, zábavu a oddych spôsobom, ktorý je mladým ľuďom najbližší. V posledných rokoch jeho činnosť naberá na dôležitosti a opodstatnení o to viac, že na Prešovskej univerzite v Prešove bol vytvorený odbor Masmediálne štúdiá, a práve študenti tohto odboru s nadšením prichádzajú na konkurzy, ktoré Rádio PaF organizuje každý semester. Práve tu získavajú prvé skúsenosti v oblasti, ktorú študujú, a v ktorej sa chcú ďalej realizovať. Okrem spomínaných konkurzov Rádio PaF pravidelne organizuje väčšie akcie ako „24ka Rádia PaF“, či medzi študentmi veľmi obľúbené tematické párty a spolupracuje s rôznymi inštitúciami na mnohých iných podujatiach.

Činnosť Rádia PaF je aktívna najmä počas zimného a letného semestra v akademickom roku. Vysielanie si môžu jeho poslucháči vypočuť od nedele do štvrtka vždy v čase od 18:00 do 24:00. Obsah relácií je rôznorodý od informačných relácií, cez špecifické až alternatívne. Na živom vysielaní sa aktuálne podieľa 34 členov Rádia PaF, ktorí zabezpečujú moderovanie relácií, technickú stránku vysielania a hudobnú dramaturgiu.

O kvalite tohto univerzitného média, nadaní a nadšení ľudí, ktorí sa v ňom realizujú, hovoria aj mnohé úspechy, a to napríklad i úspech Rádia PaF na celoslovenskej súťaži internátnych rozhlasových štúdií Radiorallye 2009, kde získalo 11 diplomov v rôznych kategóriách a stalo sa tak najúspešnejším internátnym rádiom a celkovým víťazom či úspech z Radiorallye 2012 v Košiciach, kde získalo rádio PaF 9 diplomov a obsadilo druhú priečku.

Rádio PaF má medzi univerzitnými médiami svoje nezastupiteľné miesto. Prináša študentom aktuálne informácie z prostredia univerzity a jej okolia, vytvára pútavý obsah relácií, organizuje pravidelné súťaže o zaujímavé ceny a v  neposlednom rade je to priestor, ktorý vychovával a aj naďalej vychováva mediálne osobnosti najvyššej kvality.